Bildelsstölderna har ökat med 46 % hittills i år

Bildelsstölderna fortsätter att öka enligt statistik från både Brottsförebyggande rådet (Brå) och Polisen. Fram till augusti år har bildelstölderna ökat med 46 % i hela landet och är nu uppe i 17 455 st anmälda stölder. Ökningen gäller samtliga regioner förutom region Nord där stölderna av bildelar minskat med 6 % fram till och med augusti, dock fördubblades nästan stölderna i region Nord mellan juli och augusti. Fortsätt läsa “Bildelsstölderna har ökat med 46 % hittills i år”