Majoritet för bilförbud inne i städerna

Sex av tio svenskar vill se bilfria stadskärnor – åtminstone delvis. Däremot är man starkt emot att parkeringsplatser försvinner från stadens rum. Det visar en undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil.

Allt fler städer och kommuner tar kliv mot att begränsa biltrafiken. En genomgång från tankesmedjan New Weather visar att samtliga av landets 24 största städer har detta som mål eller ambition. I opinionen finns också ett starkt stöd för planerna. Till och med bland bilister är det fler som är för än som är emot.

I Kvdbils undersökning svarar sex av tio (62 %) att de är positiva till att stänga av delar av innerstäderna för att ge mer plats för cyklister och kollektivtrafiken. Ännu fler (68 %) vill att enskilda gator görs bilfria. Bland bilister är siffrorna 61 respektive 67 procent.

– Det finns ett brett stöd för att minska bilens dominans för att få bättre luft och en lugnare trafikmiljö, men det är inte samma sak som att vi tycker att bilen inte har en plats i städerna. Som vanligt handlar det om att låta intressen väga mot varandra, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Trängselavgifter finns det också stöd för, om än något svagare. 47 procent är för medan 40 procent är emot. Men det finns en åtgärd som inte går hem överhuvudtaget – att skära ner på parkeringsplatser. Hela 75 procent ställer sig negativa till detta. Inte heller i de fall mervärde skapas för andra trafikantgrupper är man särskilt positiv. Bara en av tre (31 %) tycker det är bra att parkeringsplatser längs gatorna ersätts med till exempel cykel- eller gångbanor.

– Det blir ofta högljudda protester när parkeringsplatser försvinner och det är lätt att förstå varför. Det finns en stor enighet i att parkeringsplatser är viktigt för en stads attraktionskraft, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Kvinnor och yngre är generellt mer positiva till åtgärder som begränsar biltrafiken, men skillnaderna är ändå relativt små. Tydligare är konflikten mellan stad och land. Ju längre utanför storstäderna man kommer desto större är motståndet.

Exempelvis tycker 18 procent av de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö att det är en bra idé att minska antalet parkeringsplatser, att jämföra med bara 11 procent i övriga landet. För trängselavgift är motsvarande siffror 51 mot 44 procent och när det kommer till dubbdäcksförbud är det 43 mot 35 procent.

– Alla ska ha tillgång till staden och bor man utanför blir så klart tillgängligheten med bil extra viktig, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Andel som svarat ”bra” på frågan: Vad tycker du om följande åtgärder för att minska biltrafiken?

Totalt Bilägare Stockholm Göteborg Malmö Storstadsregioner Övriga landet
Trängselavgift 47% 44% 54% 43% 50% 51% 44%
Färre parkeringsplatser 14% 9% 16% 22% 20% 18% 11%
Förbud för biltrafik i vissa delar av innerstäder 62% 61% 59% 65% 62% 61% 63%
Dubbdäcksförbud i innerstäder 38% 37% 41% 43% 51% 43% 35%
Ersätta parkeringsplatser i stan med gång/cykelbanor 31% 25% 31% 35% 33% 33% 31%
Införa bilfria gator 68% 67% 70% 73% 75% 72% 66%

Källa: Kvdbil

Delad nyhet är dubbel glädje!