Så jobbade BMW med den färgskiftande lacken

“E-ink” kallar de tekniken som vi får lära oss mer om här.

Delad nyhet är dubbel glädje!