Ny trend – flest fast för rattfylleri förmiddag och kväll

Alcosense nya sammanställning av polisens statistik avslöjar betydande regionala skillnader i antalet rattfylleribrott i Sverige, tillsammans med tydliga variationer i tiden då brotten begås. Resultaten visar att majoriteten av de som grips i kontroller identifieras under förmiddagen och kvällen, vilket visar en förändring i tidigare trender.

Närmare en tredjedel av de förare som åkte fast för rattfylla 2019 gjorde det under morgonen och förmiddagen, det vill säga mellan klockan 00.00 och 12.00. 

Att en större andel förare åker fast i nykterhetskontroller under förmiddag och kväll indikerar att många fortfarande väljer att köra bil dagen efter en festkväll. Hunter Abbott, grundare av alkomätarföretaget Alcosense menar att problematiken är systematisk och hänger samman med Sveriges låga promillegräns: 

– Fortfarande kör många onyktra på morgonen och känner inte av effekten av alkoholen. Den nya trenden i Sverige är att allt fler kör rattfulla på kvällen, det vill säga i närtid efter att man druckit alkohol. Många tror de kan dricka något glas och köra bil men det är helt enkelt inte görbart med Sveriges lagstiftning. Du själv kanske inte känner av effekterna av alkoholen, men den kan fortfarande finnas där. 

Ökad kontrollrisk i storstadsregionerna

Risken för att upptäckas för rattfylleri oavsett tid på dygnet är högst i storstadsområdena. Dessa områden inkluderar Polisregion Syd, Väst och Stockholm.

  • Polisregion Stockholm registrerade totalt 5 044 misstänkta fall av rattfylleri under perioden 2021, 2022 och fram till slutet av september 2023.
  • Polisregion Syd hade 4 694 fall av misstänkt rattfylleri.
  • Region Väst rapporterade 4 198 misstänkta fall av rattfylleri.

Kväll och natt: Polisregion Stockholm har det högsta antalet misstänkta fall under kväll och natt, med totalt 2 390 fall under perioden 2020 till september 2023. Polisregion Syd rapporterade 2 037 fall under samma tidsperiod. Region Väst registrerade 1 985 misstänkta rattfyllerifall under kvälls- och nattimmarna. 

Morgon och förmiddag: Medan morgonljuset bryter fram och staden vaknar till liv, fortsätter rapporterna om rattfylleri att strömma in. Även under dessa timmar leder Polisregion Stockholm statistiken med totalt 1 640 rapporterade fall. De följs nära av Polisregion Syd med 1 592 fall, medan Polisregion Väst ligger något efter med 1 357 fall. 

Antalet utförda kontroller och val av tidpunkt är ett resultat av hur polisen har prioriterat och inriktat det förebyggande trafikarbetet. Källor inom Polisen förklarar att syftet ibland är att hitta påverkade personer och då kan polisen ställa upp kontroller på ”smitvägar”. I andra lägen vill polisen istället uppnå allmänprevention genom synlighet och kontroll och väljer då att stå på mer trafikerade vägförbindelser. Befolkningsstorlek, antal fordon och hur utbyggd kollektivtrafiken är påverkar även utfallet i Polisens statistik. Utandningskontroller görs som regel även vid samtliga fordonsstopp samt vid trafikolyckor.

– Eftersom människor bryter ner alkohol på olika sätt är det nästan omöjligt att ge ett rakt svar på när alkoholen har lämnat din kropp morgonen. Genom att använda en professionell alkomätare får man ett verktyg för att fatta ett informerat beslut innan man sätter sig bakom ratten, avslutar Hunter Abbott.

Tabell: Antal misstänkta fall av rattfylleri uppdelat över 2020, 2021, 2022 och slutet av september 2023, uppdelat i polisregioner och när på dygnet brotten inträffar

Radetiketter2020202120222023
Natt1 4041 0761 4401 086
Polisregion Bergslagen12391126120
Polisregion Mitt13610914099
Polisregion Nord175123185135
Polisregion Sthlm281226316216
Polisregion Syd237186248213
Polisregion Väst307223274180
Polisregion Öst145118151123
Morgon658614872780
Polisregion Bergslagen36417073
Polisregion Mitt46466548
Polisregion Nord597985105
Polisregion Sthlm214169234119
Polisregion Syd149108186176
Polisregion Väst7099123137
Polisregion Öst8472109122
Förmiddag1 0428631 6231 453
Polisregion Bergslagen7853176148
Polisregion Mitt8456130103
Polisregion Nord145139226210
Polisregion Sthlm198189292225
Polisregion Syd209166300298
Polisregion Väst196153315274
Polisregion Öst132107184195
Eftermiddag1 4431 1001 4051 274
Polisregion Bergslagen158110138124
Polisregion Mitt1218211372
Polisregion Nord164145195215
Polisregion Sthlm269246292207
Polisregion Syd271197297300
Polisregion Väst250205212179
Polisregion Öst210115158177
Kväll1 6271 4141 5761 315
Polisregion Bergslagen122117151115
Polisregion Mitt155113123101
Polisregion Nord193165195174
Polisregion Sthlm334349387281
Polisregion Syd293262311287
Polisregion Väst322238230211
Polisregion Öst208170179146
Totalsumma6 1745 0676 9165 908

Om resultaten

Sammanställningen genomfördes av AlcoSense Laboratories och baseras på Polisens senaste statistik över misstänkta rattfylleribrott uppdelat enligt de svenska polisregionerna. Statistiken täcker perioden 2020 till och med 30 september 2023.

I de olika polisregionerna ingår följande län:

  • Region Nord (Jämtlands, Västerbottens, Norrbottens och Västernorrlands län)
  • Region Mitt (Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län)
  • Region Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro län)
  • Region Stockholm (Stockholms län och Gotland)
  • Region Öst (Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län)
  • Region Väst (Hallands och Västra Götalands län)
  • Region Syd ( Blekinge, Kalmars, Kronobergs och Skåne län)

Källa: AlcoSense

Delad nyhet är dubbel glädje!