Över 250 viltolyckor per dag att vänta – här är kommunerna som drabbas värst

Omkring 15 000 olyckor med rådjur, älg, vildsvin och annan vilt kan väntas de närmaste månaderna. Åtvidaberg, Borgholm och Tingsryd är särskilt utsatta. Det visar unik regional statistik som försäkringsbolaget If tagit fram.

Oktober och november är de månader då det sker överlägset flest olyckor med rådjur, älg, vildsvin och andra viltslag. Utifrån historisk statistik kan vi räkna med över 15 000 incidenter under de närmaste två månaderna, motsvarande över 250 per dag i landet som helhet.

– Risken är störst i gryning och skymning. Det är då som de flesta djuren letar föda och förflyttar sig över större områden. Det är därför viktigt att hålla extra uppsikt längs vägkanterna och anpassa hastigheten, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

If har tagit fram unik kommun- och länsstatistik över var det inträffar flest viltolyckor. Om vi beaktar personbilsparkens storlek inträffar det flest olyckor i Kalmar län och Kronobergs län, medan Åtvidaberg i Östergötland är den kommun där det förra året rapporterades flest olyckor per 1000 personbilar (se tabeller längre ned). 

I landet som helhet är det framför allt rådjur som ligger bakom olyckorna. Tre fjärdedelar av viltolyckorna sker i kollision med just rådjur. Däremot har antalet olyckor med älg minskat över tid.

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bara bromsa i första hand och försöka undvika att styra undan. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och i värsta fall krockar med mötande trafik. När det gäller älg brukar vi rekommendera att försöka väja, men om du inte hinner så bör du sikta baktill på älgen vid en kollision, för att den delen är lättast och det är mindre risk för att älgen landar på bilen, säger Johan Granholm.

ViltslagAntal olyckor2020–2022Antal olyckor2015–2017Ökning/minskning
Rådjur134 535112 684+19 %
Vildsvin17 52913 709+28 %
Älg15 30116 747−9 %
Dovhjort13 6239 066+50 %
Kronhjort1 182973+21 %

Antalet olyckor per viltslag summerar inte nödvändigtvis med det totala antalet olyckor då mindre vanliga arter inte redovisas här.

Viktigt se över försäkringen

Viltolyckor riskerar bli kostsamma om man saknar försäkring.

– De djurkollisioner som If ersatte under 2022 kostade i genomsnitt 32 500 kronor att reparera, så det är en betydande kostnad varje år säger Johan Granholm.

– Det är viktigt att se över sin försäkring. För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på bilen, enligt Johan Granholm.

Det finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur och den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

– En kollision med ett vilt djur kan vara en både farlig och traumatisk upplevelse, se därför alltid till att köra lugnt och tryggt, enligt gällande trafikregler, säger Johan Granholm.

Ifs tips

Gör så här om en viltolycka har inträffat:

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.

Så minskar du risken för viltolycka

Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.

Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.

Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.

Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.

En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.

Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag att organisera eftersök på trafikskadat vilt. Det finns idag ungefär 5 000 eftersöksjägare i landet och mer än 10 000 eftersökshundar. Var nionde minut, året runt, dygnet runt, utför eftersöksjägare dessa uppdrag för att förkorta påkörda djurs lidande. Det blir cirka 65 000 uppdrag årligen för dessa jägare och deras hundar.

Läs mer på Jägareförbundet.

– En krock med vilt innebär en risk i trafikmiljön. Om man ser en dekal om att eftersök pågår så gäller det att vara extra uppmärksam och sänka farten. Skylten betyder att en eftersöksjägare och dess hund arbetar i området, säger Johan Granholm.

Just nu pågår ett utbrott av afrikansk svinpest i Västmanland

Om du kört på ett vildsvin i eller utanför den smittade zonen i Västmanlands län ska du kontakta Polisen. Polisen har fått olika instruktioner från myndigheterna beroende på var vildsvinet kördes på. Eftersom smittämnet finns i blod och andra vätskor från döda vildsvin finns smittan framför allt i och runt ett smittat vildsvinskadaver.

Om du har kört på genomfartsvägar och inte på små skogsvägar är det ingen risk att du för med dig smittan på bilen. Fordon som används på vanliga vägar och inte i terrängen utgör ingen smittrisk utanför den smittade zonen.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt https://www.sva.se/

Tabell: Kommunerna med flest viltolyckor

Antal viltolyckor 2022Per 1 000 personbilar
Åtvidaberg47675
Borgholm44767
Tingsryd40756
Emmaboda29354
Högsby16152
Uppvidinge24747
Kinda26846
Torsby35445
Västervik84845
Ydre9845

Tabell: Länen med flest viltolyckor

Antal viltolyckor 2022Per 1 000 personbilar
Kalmar4 45633
Kronoberg2 61725
Värmland3 60523
Södermanland3 10521
Gotland75620
Jämtland1 53320
Blekinge1 65919
Uppsala3 21019
Dalarna2 79017
Jönköping3 14416
Örebro2 43716
Östergötland3 49416
Västra Götaland9 70012
Gävleborg1 78712
Halland2 07011
Västmanland1 50911
Skåne6 0949
Västernorrland1 1439
Västerbotten9497
Stockholm5 2075
Norrbotten6034

Metod

Statistiken kommer från Nationella viltolycksrådet och avser antalet olyckstillfällen på vägar. Statistik bygger på inrapportering från jägare.

Vår kommunstatistik skiljer sig en del från de siffror viltolycksrådet publicerar själva. Viltolycksrådets kommunstatistik räknas utifrån den kommun rapportören själv angivit. Vi har istället utgått från koordinaterna i rådatan som rapporterats och kommunbestämt dessa. Det har visat sig att koordinater och kommun ofta skiljer sig och då bedömer vi koordinaterna som mer trovärdiga.

För att räkna ut jämförelsetal mellan länen har vi använt uppgifter om antalet personbilar från SCB.

Utvecklingen över tid är räknad utifrån antalet viltolyckor åren 2020–2022, jämfört med 2015–2017.

Formuleringarna om hur många olyckor vi kan vänta oss under de närmaste månaderna bygger på snittet för oktober och november under de senaste tre åren.

Fördelningen mellan olika viltslag bör tolkas med viss försiktighet. Den bygger i hög grad på uppgifter som rapporterats av bilisterna själva.

Källa: If

Delad nyhet är dubbel glädje!