EU kan förbjuda A-traktorer år 2023

I Sverige har debatten om A-traktorer och säkerheten varit mycket aktuell. A-traktorn är populär och det finns många unika fordon där allt från Porsche-bilar till Volvobilar byggts om. Nu har även debatten nått EU där EU-kommissionen börjat utreda frågan om A-traktorer strider mot EU:s fordonslagar.

Kan Sverige få ett undantag för A-traktorer som med snus?

Sverige är det enda landet i EU där snus får säljas som det gör. Anledningen är att Sverige fick ett speciellt undantag i samband med inträdet i EU på 1990-talet. Därför är exempelvis XR eller andra snusvarumärken bara tillgängliga i Sverige och inte andra EU-länder.

En anledning till att EU godkände ett undantag var att snusande ansågs vara en del av en långvarig tradition. Trots allt har snus ungefär 200 års historia bakom sig i Sverige. För att kunna få undantag när det kräver A-traktorn kommer det troligen krävas en del arbete från svensk sida.

Bland annat att det blir som enligt förslag skärpta regler för säkerheten. Det krävs även att Sverige kan motivera rådande ordning och ändringar kommer därför troligen att ske snabbt. Att endast hänvisa till långvarig tradition som med snusandet räcker nog inte.

Branschorganisationerna kontaktade EU-kommissionen

Det var branschorganisationerna för mopedbilar som var bland de första att kontakta EU-kommissionen. En av anledningarna är att för att köra A-traktor i Sverige krävs endast AM-körkort, det motsvarar inom EU mopedkörkort.

EU-kommissionen var i kontakt med Sveriges regering redan i januari 2022. Det fanns en önskan att Sverige skulle presentera ett svar redan i juli 2022 men det gavs dispens till efter valet.

Därför blir det den nya regeringen som skyndsamt får presentera och motivera A-traktorernas existens. I alla fall med nuvarande lagstiftning i Sverige och att det räcker med AM-körkort. Samtidigt finns det redan förslag på skärpta säkerhetskrav för att minska antalet olyckor.

A-traktorn är viktig för många

Det går inte att komma ifrån att A-traktorn är viktig för många ungdomar. Det är kanske inte många som har mer exklusiva modeller som Porsche Cayenne som faktiskt förekommer i Kalmar. Utan de är ett sätt för många att ta sig fram på landsbygden utan att behöva utsätta sig för svenskt väder när det är som sämst.

Ett alternativ kan vara mopedbil som har blivit populärare i Sverige, de får gå snäppet fortare men är samtidigt betydligt osäkrare om olyckan skulle vara framme. På många håll runt om i Sverige finns det en kultur kring A-traktorn. Det handlar inte endast om att ta sig fram, utan det är ett sätt att umgås och för många är livsstilen runt omkring ett stort intresse.

Att skruva och meka med A-traktorerna kan vara minst lika stor del av intresset som att köra den. Därför blir det spännande att följa hur utvecklingen sker, både när det kommer till skärpta krav och vad EU kommer bestämma.

Delad nyhet är dubbel glädje!