Här är Sveriges mest stulna bilmärken 2020

Volvo var biltjuvarnas favoritmärke under 2020, enligt nya siffror från Larmtjänst som försäkringsbolaget Trygg-Hansa presenterar idag. Trots att många bedömare förutspådde att bilstölderna skulle minska under pandemin visar statistiken det motsatta. Lika många bilar stals 2020 som 2019 – och den negativa utvecklingen kring andelen återfunna bilar kvarstår. Majoriteten av bilarna som aldrig återfinns lämnar landet och därför uppmanar Trygg-Hansas motorexpert regeringen att utöka tullens mandat.

Totalt stals 7 173 bilar i Sverige 2020, vilket är i nivå med de 7 180 bilar som stals 2019. Även antalet stulna bilar som inte återfinns är i nivå med föregående år, knappt 22% av bilarna som stals 2020 har fortfarande inte återfunnits. Flest bilstölder sker i storstadsregionerna, med Stockholm i topp.

– De senaste tio åren har antalet stulna bilar nästan halverats, vilket förstås är mycket glädjande. Samtidigt ökar andelen bilar som aldrig återfinns, vilket till stor del har att göra med att det är relativt enkelt för kriminella att frakta ut reservdelar eller hela bilar med lastbil från Sverige. Trots mycket prat från politikerna saknar tullen fortfarande mandat att stoppa biltjuvarna, säger Mattias Pössl, motorexpert på Trygg-Hansa.

Experten: regeringens förslag verkningslöst
Mellan 70 och 90 procent av de stulna bilarna och reservdelarna förs utomlands av internationella stöldligor, enligt en rapport från Trygghetskommissionen*. I dag ingår det inte i Tullverkets uppdrag att leta efter stöldgods som är på väg ut från Sverige. Om Tullverket ändå hittar stöldgods har de inte rätt att beslagta godset eller gripa den misstänkte, utan måste tillkalla polis. Hinner inte polisen rycka ut måste tullpersonalen låta stöldgodset och brottslingarna passera ut ur landet.

Nyligen föreslog regeringen ett utökat mandat för tullen. Lagförslaget, som just nu är ute på remiss, ska börja gälla den 1 juli i år. Mattias Pössl menar dock att lagen riskerar att bli verkningslös.

– Under många år har tullen frustrerat tvingats att se på när kriminella fraktar ut stulna bilar från Sverige och det välkomnas att regeringen aviserar att de vill ge tullen utökat mandat. Vi i försäkringsbranschen blev besvikna när det visade sig att förslaget handlar om tullkontroller som nästan enbart rör gods på väg in i landet. Regeringens förslag riskerar att bli verkningslöst om inte tullen får full befogenhet både att genomföra utförselkontroller och att ingripa om de hittar stöldgods, säger Mattias Pössl.

Volvo biltjuvarnas favorit
Volvo var det mest stöldbegärliga bilmärket i Sverige 2020 med 1 377 efterlysta bilar, följt av Volkswagen med 823 efterlysta bilar och Audi med 623 efterlysta bilar.

– De internationella stöldligorna vet att det är Sverige de ska söka sig till när de får beställningar av Volvobilar. Många av bilstölderna är beställningsjobb och man kan tydligt se hur det under en kortare period i en viss region i Sverige stjäls ovanligt många bilar av en viss typ av märke och modell. Stöldligorna är ett stort problem i hela landet men främst koncentrerat till storstadsregionerna, säger Mattias Pössl.

Antal stulna personbilar 2020 uppdelat på fabrikat – topp 30 (källa: Larmtjänst)

1. Volvo – 1377
2. Volkswagen – 823
3. Audi – 623
4. BMW – 613
5. Saab – 422
6. Mercedes-Benz – 412
7. Toyota – 383
8. Ford – 309
9. Peugeot – 273
10. Renault – 229
11. Skoda – 185
12. Opel – 180
13. Nissan – 140
14. Kia – 130
15. Hyundai – 115
16. Citroen – 111
17. Mazda – 107
18. Mitsubishi – 78
19. Porsche – 75
20. Fiat – 75
21. Seat – 69
22. Land-Rover – 66
23. Honda – 59
24. Chrysler – 47
25. Suzuki – 32
26. Chevrolet – 29
27. Subaru – 29
28. Jeep – 26
29. Mini – 23
30. Lexus – 21

Källa: Trygg-Hansa

Delad nyhet är dubbel glädje!