Helikopter flög för lågt – touchade Kamaz-lastbil i Dakar-rallyt

Det hade kunnat sluta i en katastrof – men skadorna de båda fordonen ådrog sig var inte så allvarliga. Helikoptern kunde säkert landa efter incidenten och Kamaz-lastbilen nådde mål.

Delad nyhet är dubbel glädje!