Inga fler nya Volvo-bilar hos Bilia

Bilias aktie störtdök när nyheten kom ut om att Volvo säger upp avtalet med den stora bilkoncernen, i skrivande stund har över en fjärdedel av aktievärdet försvunnit från en dag till en annan. Här är Bilias egen release som säger en del om vad som komma skall.

Källa: Bilia

BILIA HAR MOTTAGIT UPPSÄGNING AV ÅTERFÖRSÄLJARAVTALEN FRÅN VOLVO CARS

Bilia har den 19 november 2020 mottagit en uppsägning av återförsäljaravtalen, i dess nuvarande form, för Volvo i Sverige och Norge. Uppsägningstiden är två år. Uppsägningen avser både Bilaffären och Serviceaffären för Volvobilar. Under uppsägningstiden bedrivs verksamheten som tidigare.

Bilia har initierat diskussioner om framtida samarbete med Volvo efter uppsägningstidens utgång.

Bilias omsättning avseende försäljning av nya Volvobilar i Sverige och Norge uppgick under 2019 till cirka 6,4 Mdkr, med ett täckningsbidrag om cirka 80 Mkr.
Bilias totala omsättning för 2019 uppgick till 29,5 Mdkr, med ett operativt rörelseresultat om 1 239 Mkr.

Bilia avser att fortsätta med service- och skadeverksamhet samt försäljning av begagnade bilar av märket Volvo även efter den tvååriga uppsägningstiden. Bilia kommer att ansöka om förnyad auktorisation för verkstadstjänster, vilken omfattar service- och skadeverksamhet. Försäljning av begagnade bilar omfattas ej av återförsäljaravtalen och påverkas därmed inte av uppsägningen.

Bilia förväntas fortsatt nå sina finansiella mål. Vidare intensifierar Bilia nu arbetet med framtida tillväxtmöjligheter inom den viktiga Serviceaffären, inom affärsområdet begagnade bilar samt inom hållbarhetsområdet, som till exempel med bildemonteringar. Bilia kommer även att titta vidare på en fortsatt geografisk expansion samt fortsätta det redan påbörjade arbetet att växa med övriga befintliga varumärken.

”Bilaffären är föremål för en global transformation och vi är övertygade om att Bilia även i framtiden kommer att ha en central roll. Då Bilia har haft ett långvarigt och utvecklande samarbete med Volvo förväntar vi att även framöver hitta samarbetsformer för att tillsammans utveckla tjänster som överträffar våra gemensamma kunders förväntningar och behov ”, säger Per Avander, VD och Koncernchef.

Källa: Bilia

Delad nyhet är dubbel glädje!