Dolda kameran: pasta i mängder i bensintanken!

Vad händer om man fyller hela soppasystemet med litervis av smaskig pastablandning och puttar in bilen till verkstaden? Det får vi veta här! ???

Delad nyhet är dubbel glädje!