Corona: Framskjutna datum för besiktning av alla fordon!

EU har bestämt sig för att unionens besiktningsorgan inte hinner med att besikta alla fordon i tid på grund av Corona-pandemin, därför skjuts inställelsetiden för kontrollbesiktning upp med sju månader. Det gäller alla fordon; privatägda som företagsägda.

Transportstyrelsen skriver att man självklart kan besikta inom sitt vanliga intervall om man känner för det. Detta har införts med mycket kort varsel så den befintliga besiktningsinformationen i system och e-tjänster har inte hunnit uppdateras ännu.

Man jobbar på att se över hur uppgifterna ska kunna anpassas till de tillfälliga lättnaderna. Fordonsägare måste själva hålla reda på när sju månader passerat och det är dags för besiktning.

“Undantaget kan tillämpas för fordon vars senaste datum för inställelse till besiktning infaller 1 februari till och med 31 augusti. Dessutom ska fordonen innan inställelseperioden vara godkända vid senaste besiktningen, även villkorstvåa dvs. 2x på besiktningsprotokoll betraktas som godkänd. Det omfattar även nya fordon som inte besiktats ännu.”

Här finns lagtexten med mer information!

Transportstyrelsens information läser du här

Delad nyhet är dubbel glädje!