Fler åker fast för rattfylla på morgonen

Nästan en tredjedel av de som åkte fast för rattfylla i Sverige förra året gjorde det på morgonen och förmiddagen. En siffra som har ökat de senaste åren. Men vad det beror på är osäkert.

Varje år utförs över en miljon utandningsprover för alkoholrattfylleri i Sverige. Närmare en tredjedel av de som åkte fast för rattfylla förra året gjorde det under morgonen och förmiddagen, det vill säga mellan klockan 06:00 och 12:00. En siffra som har ökat oroväckande nog. 2016 var andelen rattfulla som åkte fast på morgonen 27 procent. År 2019 har den siffran ökat till 31,3 procent.

Som jämförelse har antalet berusade förare som fångats mellan klockan 21:00 och 03:00 minskat stadigt mellan 2016 och 2019, från 1 988 till 1 826.

– Uppgifterna visar att svenska förare har blivit mer ansvarsfulla och väljer att inte köra samma kväll som man har konsumerat alkohol. Däremot är det möjligt att på grund av en bristande medvetenhet om hur lätt det kan vara att oavsiktligt köra rattfull morgonen efter att man har druckit är det fler som åker fast för rattfylla dagen efter. Det är en ökning med 16 procent jämfört med 2016 års siffror, säger Hunter Abbott, VD för företaget AlcoSense Laboratories, som tillverkar alkomätare.

De flesta som kör bil eller motorcykel dagen efter att de druckit gör det sannolikt utan någon som helst kriminell avsikt. Det antas ofta att du har förbränt alkoholen i kroppen efter en god natts sömn. Men eftersom alla är annorlunda är det nästan omöjligt att ge ett rakt svar på när alkoholen har lämnat din kropp morgonen efter att ha druckit kvällen innan. Genom att använda en professionell alkomätare får man ett verktyg för att fatta ett informerat beslut innan man sätter sig bakom ratten.

Faktaruta:

Andel rattfulla i Sverige som åkte fast mellan klockan 06:00 – 12:00.

2016: 1825 stycken (27 procent)
2017: 1835 stycken (27,7 procent)
2018: 1864 stycken (29,2 procent)
2019: 1977 stycken (31,3 procent)

Källa: Polisen

Delad nyhet är dubbel glädje!