13.000 ytterligare BMW återkallas för att inte riskera bilbrand

Idag meddelade BMW Sverige att ännu fler svenska bilägare omfattas av problematiken kring EGR-moduler som i sällsynta fall har lett till bilbrand. Modellerna som berörs är BMW 3-serie, 4-serie, 5-serie, 6-serie, 7-serie, X3, X4, X5 och X6.

BMW skriver:

Tekniska kampanjen kring EGR-problematiken i vissa BMW-modeller utökas

BMW meddelar att den tekniska kampanjen kring problematiken i vissa EGR-moduler utökas till att omfatta ca 13 000 bilar till. Ägare till berörda bilar kommer under december månad att meddelas via brev med mer information om hur bilen kan kontrolleras/åtgärdas.

I augusti 2018 inledde BMW en teknisk kampanj som berörde cirka 35 000 bilar i Sverige. Bakgrunden till den tekniska kampanjen är att BMW AG har genomfört undersökningar och funnit att det kan uppstå ett fel i vissa produktionsserier av BMW:s dieselbilar sålda på den europeiska marknaden. Felet består i att Exhaust-Gas-Recirculation-modulen (EGR), som används för avgasregleringen, i mycket sällsynta fall kan orsaka onormal värmeutveckling kring motorn och orsaka brand. BMW har därför beslutat att kontrollera de berörda fordonen, för att inspektera EGR-modulen och ersätta eventuellt felande komponenter. På den europeiska marknaden berör denna tekniska åtgärd EGR-modulen i BMW 3-serie, 4-serie, 5-serie, 6-serie, 7-serie, X3, X4, X5, X6.

Den tekniska kampanjen har genomförts löpande och på ett sätt som skall vara så smidigt som möjligt för kunden – vanligen vid ett redan inplanerat servicebesök eller genom att BMW kontaktar kunden och bokar en servicetid som passar. Över 70 procent av de berörda bilarna i den initiala kampanjen har blivit kontrollerade och – vid behov – åtgärdade. Kampanjen är pågående och den exakta takten beror bland annat på tillgången på reservdelar.

Den tekniska kampanjen har utökats till att omfatta fler bilar än de ursprungliga 35 000 då vår fortsatta tekniska undersökning visat att det kan finnas fler varianter av komponenter som möjligen är påverkade. Vi tar det säkra före det osäkra och väljer att kontrollera, och i förekommande fall byta ut, EGR-komponenter. Den utökade tekniska kampanjen omfattar 12 942 bilar och tillsammans med den initiala tekniska kampanjen omfattas totalt cirka 48 000 bilar i Sverige. Alla berörda bilägare kommer under december att få ett brev hem med mer information om hur de kan göra för att komma in på service, få bilen kontrollerad och – vid behov – åtgärdad.

Vi förstår att en spontan bilbrand är en dramatisk händelse som kan vara traumatisk, men det är en mycket sällsynt händelse som kan uppstå av flera olika externa orsaker, såsom felaktig skadereparation, avsaknad av- eller felaktigt serviceunderhåll, otillåten modifiering (motortrim, fjärrstartare, stereoinstallation). Vi tar varje incident på största allvar och har ett team dedikerat till att arbeta med BMW-ägare, försäkringsbolag och myndigheter för att undersöka de fordonsbränder som kommer till vår kännedom.

Källa: BMW

Delad nyhet är dubbel glädje!