BMW:s svar efter bränderna

Efter en återkallelse av 1,6 miljoner dieseldrivna BMW-bilar som riskerar att börja brinna skriver BMW Sverige nu ett officiellt brev om händelserna. Flera har tagit eld i landet men alla bilägare är inte kontaktade ännu. Här under följer brevet från BMW:

Uppdaterad information om tekniska kampanjen kring EGR-problematiken i vissa BMW-modeller

Med anledning av kunders oro kring EGR-problematiken i vissa BMW-modeller kommer BMW att informera samtliga berörda bilägare under augusti 2019. Majoriteten av de 35 000 berörda bilägarna har redan informerats och/eller kontrollerats i den tekniska kampanj som inleddes för cirka ett år sedan. Även om risken för en brand är mycket låg tar vi våra kunders oro på allvar och informerar nu samtliga via brev.

Den tekniska kampanj som inleddes augusti 2018 berör cirka 35 000 bilar i Sverige. Denna har gjorts löpande och på ett sätt som skall vara så smidigt som möjligt för kunden – vanligen vid ett redan inplanerat servicebesök eller genom att vi kontaktar kunden och bokar en servicetid som passar. En majoritet av de berörda kunderna har redan kontaktats och/eller åtgärdats, men samtliga berörda kommer att vara kontaktade och/eller kontrollerade under augusti 2019. Kampanjen är pågående och den exakta takten beror bland annat på tillgången på reservdelar.

Bakgrunden till denna tekniska kampanj är att BMW AG har genomfört undersökningar och funnit att det kan uppstå ett fel i vissa produktionsserier av BMW:s dieselbilar sålda på den europeiska marknaden. Felet består i att Exhaust-Gas-Recirculation-modulen (EGR) som används för avgasregleringen, i mycket sällsynta fall kan orsaka onormal värmeutveckling kring motorn och i sällsynta fall orsaka brand. BMW har därför beslutat att kontrollera de berörda fordonen, för att inspektera EGR-modulen och ersätta eventuellt felande komponenter. På den europeiska marknaden berör denna tekniska åtgärd EGR-modulen i BMW 3-serie, 4-serie, 5-serie, 6-serie, 7-serie, X3, X4, X5, X6.

Vid ytterligare undersökning av motorer med liknande tekniskt utförande analyserade BMW Group enskilda fall som inte inkluderades i de ursprungliga tekniska kampanjerna. Trots att dessa enskilda fall inte utgjorde någon betydande risk för våra kunder beslutade BMW att ytterligare reducera även denna låga risk genom att, på eget initiativ, utvidga de landspecifika tekniska kampanjerna med målet att kontrollera fler bilar som kunde vara i riskzonen. Den initiala tekniska kampanjen tillsammans med den expanderade kampanjen omfattar då cirka 35 000 dieselbilar i Sverige.

VI förstår att en spontan bilbrand är en dramatisk händelse och även kan vara en traumatisk händelse, men det är också en mycket sällsynt händelse. Vi tar varje incident på yttersta allvar och har ett team dedikerat till att arbeta med BMW-ägare, försäkringsbolag och myndigheter för att undersöka de fordonsbränder som kommer till vår kännedom.

Källa: BMW Group Sverige

Delad nyhet är dubbel glädje!