Ferrari 360 Spider krossas av fillipinska myndigheter

En signal till andra med samma idéer – man får inte importera bilar illegalt. Titta inte på filmen om du har svagt hjärta…

Delad nyhet är dubbel glädje!