Teknik: Enklare regler för drönare från 1 februari 2018

Drönare har de senaste åren vuxit i popularitet och de används idag i allt högre utsträckning inom arbetsliv, forskning och fritid. För att underlätta civilt bruk av drönare har Transportstyrelsen tagit fram förenklade och förtydligade regler. Reglerna träder i kraft den 1 februari 2018.

De nya reglerna grundas i behovet att främja den svenska teknikutvecklingen, göra luftrummet säkrare och minska onödiga stängningar av kontrollzoner. De ökade riskerna som tillkommer när allt fler drönare befinner sig i det svenska luftrummet ska nu minska genom enklare och tydligare regler.

– De nya reglerna är framtagna för att både göra det enklare och säkrare för drönarförare över hela landet. Transportstyrelsen vill främja och möjliggöra användandet av drönare och de nya reglerna är ett bidrag till det, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg vid Transportstyrelsen.

Drönarpiloter skyldiga att följa reglerna
Drönare används idag flitigt av både privatpersoner och företag för att bland annat fotografera och undersöka miljöer runtom i Sverige.De nya reglerna möjliggör för drönarförare att testa nya produkter och användningsområden. Målet är att det ska vara enkelt att använda drönare samtidigt som säkerheten för allmänheten ökar.

– Generellt är flygningar på låg höjd och med låg risk tillåtna medan flygningar på högre höjder och med högre risk, exempelvis över människor och djur eller utom synhåll, förbjudna och kräver särskilda tillstånd. Det är viktigt att man känner till vilka regler som gäller, som drönarpilot är man skyldig att följa reglerna, säger Rémi Vesvre.

120 meter över marken – maximal flyghöjd för drönare
I reglerna ges ökade möjligheter för att flyga med drönare i kontrollerade luftrum, såsom vid flygplatsers kontrollzoner. Dock fortfarande med ett stort fokus på säkerheten i luftrummet för att inte störa flygtrafiken. Exempelvis är den maximala flyghöjden för alla drönare 120 meter över mark i okontrollerad luft. Drönare under 7 kg (som kör i max 90 km/h) får även flyga i kontrollerade luftrum vid flygplatser, där gäller reglerna 5 km från start- och landningsbana samt 10 eller 50 meter över mark.

Testa dina kunskaper med Drönarprovet
För att öka kunskapen om vad som gäller vid flygning med drönare har Transportstyrelsen tagit fram Min Drönare. Där kan du förutom att ta del av reglerna även se vart det är tillåtet att flyga. I Drönarprovet kan du testa hur mycket du kan om reglerna och om du är en säker drönarpilot.
Min drönare finns här, och går att lägga till direkt i din mobil.

Exempel på regler för drönare under 7 kilo:

  • Märk din drönare
  • Flyg inom synhåll
  • Flyg max 120 meter från marken
  • Håll avstånd till människor och djur
  • Minst 5 kilometer från landningsbana
  • Max 50 eller 10 meter från marken i kontrollzon
  • Flyg inte över olycksplatser
  • Flyg inte över kärnkraftverk, fängelser, naturreservat och militära områden

    Källa: Transportstyrelsen

Delad nyhet är dubbel glädje!