Trendbrott i statistiken för efterlysta personbilar

Mellan den 1 januari och 31 juni har det efterlysts 2972 personbilar i Sverige. Det är nästan lika många bilar som efterlystes under samma period 2022 vilket innebär ett trendbrott i statistiken eftersom antalet efterlysningar de senaste åren minskat med ca 6–8 procent årligen. Det visar halvårsstatistik från Larmtjänst.

Sedan det elektroniska stöldskyddet infördes i bilar i slutet av nittiotalet har antalet efterlysningar minskat rejält. För 10 år sedan, under 2013, efterlystes exempelvis strax över 10 000 personbilar. Går vi tillbaka ytterligare fem år i tiden, till 2008, låg siffran på närmare 18 000 efterlysningar. Detta kan jämföras med förra årets siffror då det efterlystes totalt 6064 personbilar under året.

Under första halvåret 2023 har det efterlysts 2972 personbilar vilket är nästan exakt samma siffra som under första halvåret 2022 då det efterlystes 2984 bilar. Detta är en avvikelse från den tidigare trenden där stölderna har minskat med 6-8 procent årligen. Efter sommaren kan Larmtjänst till och med se en viss uppgång av antalet efterlysningar av personbilar. Av de efterlysta bilarna är 32 procent fortfarande borta.

– Det är en oroväckande stöldutveckling av personbilar och under sommaren har vi sett en ökning av Toyota och Lexus men även andra fabrikat så som Mercedes-Benz och BMW, säger utredare Niclas Antonsson på Larmtjänst.

De fabrikat som har flest antal efterlysningar under de två första kvartalen är Volvo (544), Volkswagen (316), BMW (280), Audi (226) och Toyota (208). Av de bilar som efterlysts under året är 36 procent av årsmodell 2016 eller nyare.

Flest efterlysningar av personbilar görs i polisregionerna Stockholm (859 st), Syd (661 st) och Väst (501).

Även om antalet efterlysningar av personbilar har minskat sedan stöldskyddet infördes så visar statistik från EU (Eurostat data browser) att Sverige ligger i topp bland de EU-länderna som har flest stölder av bilar och bildelar per invånare. Av de länder i EU som registrerade denna statistik under 2021 hamnade Sverige på andraplats med 179 stölder av bilar och bildelar per 100 000 invånare. Bara Italien hade fler stölder per invånare. Under 2022 hade Sverige 311 stölder av bilar och bildelar per 100 000 invånare. Tabellen nedan visar fördelningen i de olika polisregionerna:

PolisregionAntal stölder per 100 000 invånare
Bergslagen233
Mitt265
Nord212
Stockholm383
Syd391
Väst268
Öst268

Tabellen visar antal stölder av bilar (brottskod 0802) och bildelar (brottskod 9827) per 100000 invånare under 2022.

Tips på hur du minskar risken för bilstöld:

  • Kontrollera alltid att bilen är ordentligt låst innan du lämnar den.
  • Använd garage om du har det!
  • Ha belysning på garageuppfarten som tänds om någon är där.
  • Hantera din bilnyckel som en värdesak och förvara den inte precis innanför entrédörren.
  • Om du har keyless system- förvara din bilnyckel i en metallburk så inte signalen går därifrån. Kontrollera genom att ta med burken ut till bilen och försök öppna bilen. Förvara även din reservnyckel i en metallburk.
  • Använd larmsystem.

Källa: Larmtjänst

Delad nyhet är dubbel glädje!