50 miljoner i bidrag till anläggningar för nykterhetskontroller

Nykter trafik spelar en viktig roll för trafiksäkerheten. Trafikverket fördelar 50 miljoner i bidrag för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller i hamnar eller på andra ställen med anslutning till allmän trafik.

– Trafikverket fördelar nästan 50 miljoner i statsbidrag till aktörer som vill upprätta anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar eller på andra ställen i anslutning till allmän trafik. Fler kontroller innebär färre onyktra förare på de svenska vägarna och bidrar till Nollvisionen att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, säger Lennart Kalander, avdelningschef på Trafikverket.

25 procent dör i vägtrafiken på grund av alkohol och drogerUngefär var fjärde person som omkom i vägtrafiken de senaste tio åren miste livet i alkohol eller narkotikarelaterade olyckor. Under förra året omkom 227 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är 17 fler än år 2021. Trafiksäkerhetsarbetet har gett effekt, men ytterligare arbete krävs. Fler behöver göra mer för att nå regeringens halveringsmål för 2030, som är max 133 omkomna, och bidra till Nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas i trafiken.

Investeringsbidraget gäller nya anläggningar Ägare till hamnar och andra aktörer som till exempel flygplatser, handelsplatser, logistik- eller distributionscentraler kan nu ansöka om investeringsbidrag för att etablera anläggningar för nykterhetskontroller. Bidraget gäller nya anläggningar och blir högst tre miljoner kronor per anläggning för egenkontroll av förares alkoholpåverkan och högst tio miljoner kronor per anläggning för myndighetskontroll. En förutsättning för bidraget är att aktören tar på sig att driva anläggningen i minst fem år.

Sista ansökningsdag är den 7 augusti 2023Ansökningsblankett inklusive information om villkor med mera finns på Trafikverkets webbplats. Anläggningar för egenkontroller av förares alkoholpåverkan används för kontroller på det egna området och kan till exempel innebära att en förare genomför ett utandningsprov vid en automatisk nykterhetskontroll med bommar. Vid en anläggning för myndighetskontroll är det aktuell kontrollmyndighet, till exempel Polisen, som utför nykterhetskontrollerna.

Källa: Trafikverket

Delad nyhet är dubbel glädje!