GTR Motorpark slutar med drifting

Säsong 2022 handlar om att både börja och sluta för att gå i takt med tiden. Som ett konkret exempel slutar GTR Motorpark bland annat med sporten drifting.

Sedan några år byggs den moderna mötesplatsen genom återanvända, rena schaktmassor och 80 procent av parken kan idag klassas som klimatpositiv. När parken står färdig kommer den vara Europas första och enda klimatpositiva aktivitetspark med möjligheter som mässor, utställningar, fordonsutveckling mm. En framtidsbild som kommit att inspirera och sätta prägel på hela verksamheten. Med målet om att förena intresse med omsorg om människa och planet presenterar nu GTR Motorpark sitt första löfte på vägen mot 2030.

– Det började med byggmetoden där vi fått mycket positiv uppmärksamhet. Men utöver det arbetar vi nu med ett ambitiöst, ständigt pågående åtgärdsprogram som ska få oss att bli både grönare och tystare. Verksamheten anpassas mot det högt ställda miljömålet. Konkret betyder det bland annat att vi från och med säsong 2022 slutar med sporten drifting och sjösätter kvantifierbara mål om fossilfria aktiviteter fram till 2030, säger grundare Johan Heggblad på GTR Motorpark.

Sedan 2008 har GTR Motorpark bedrivit verksamhet på det klassiska motorsportområdet i Gröndal som ligger parallellt med riksväg 56. På GTR Motorpark har det arrangerats tävlingar men också bandagar på fyra och två hjul. Även nyttoverksamhet som bilskola och säkerhetskurser har sin hemvist i parken och banan på 950 meter används flitigt.

Åtgärdsprogrammet får en påverkan i allt som kommer ske framöver och förstås kommer det ställa högre krav på partners som redan idag använder banan. Men för vissa, som Prins Carl Philips Racing Pokal, är GTR Motorparks nya program både välkommet och mer än lätt att följa.

–  I 2021 års Prins Carl Philips Racingpokal kördes samtliga gokarts på biobränsle och det föll väldigt väl ut. I år tar arrangemanget nästa steg mot fossilfritt då, glädjande också tidernas första SM i elgokart kommer arrangeras under dagarna. Vi är superstolta att få vara arenan som man väljer att göra det på, säger Jessica Bjurström, på den nyinrättade befattningen som Chief Innovation Officer på GTR Motorpark. 

För mer information och frågor kontakta jessica.bjurstrom@gtrmotorpark.se

Text: GTR Motorpark

Delad nyhet är dubbel glädje!