Så funkar smidda kolvar

Varför är smidda kolvar starkare än gjutna? Cast, Billet, Forged… Här får vi se olika material i en hydraulisk press!

Delad nyhet är dubbel glädje!