Det går åt plåt när allmänheten kör på Nürburgring

Blandade större och mindre sammanstötningar på Det Gröna Helvetet.

Delad nyhet är dubbel glädje!