Svenska ABS Wheels flyttar hem tillverkningen till Europa

I över tio år har ABS Wheels tillverkat och producerat aluminiumfälgar i Asien, nu väljer man att flytta delar av produktionen till en europeisk fabrik.

-Det är inte längre hållbart att producera våra fälgar så pass långt borta när logistik och produktionstid har skenat iväg säger Andie Lahdo, ABS Wheels VD.

Under många år har flera fälgtillverkare haft sin produktion i Asien då man har haft stora konkurrensfördelar med låg produktionskostnad, korta ledtider och hög tillverkningskapacitet. Idag är det högst osäkert hur mycket man kan spara på att lägga tillverkning i låglöneländer långt bort då det mesta av besparingarna äts upp av fraktpriserna.

Råvarupriset på aluminium har gått upp med 34% sedan januari i år, transport- och logistikkostnaderna har gått från 2.200 USD till 17.000 USD på en 40-fots container. Det är en ökning med 670 %.

Vad ser du för fördelar med att flytta tillverkningen?

Snabba leveranser och hållbar produktion är viktiga faktorer för att vi ska kunna möta våra kunders önskemål om kvalité, leverans och pris.

Att producera fälgarna på en fabrik med högt ställda miljökrav och modern maskinutrustning stärker vår hållbarhetprofil och ABS Wheels som varumärke avslutar Andie Lahdo.

Källa: ABS Wheels

Delad nyhet är dubbel glädje!