Tesla Model X med öppen bakdörr kör in i London-buss

Oklart vad som föregick denna dumhet – men klart är att någon borde sett till att stänga sin Falcon Wing-dörr. Kan bli dyrt att laga, både bussen och bilen!

Delad nyhet är dubbel glädje!