Tre Golf mot varandra: GTI, GTD, GTI Clubsport

Olika effektuttag men alla har i grunden 2-litersmotorer. Här kollar suveräna Mat Watson in vad som händer på raksträckan!

Delad nyhet är dubbel glädje!