Böter om man spelar för hög musik från 1 juli

Från och med imorgon kan polisen direkt utfärda ett bötesbelopp om de anser att man spelat för hög musik i bilen. Här är polisens egna ord!

Den som spelar hög och störande musik (exempelvis från en bil) kan, från och med 1 juli, få böter direkt på platsen. Brottet rubriceras som förargelseväckande beteende och bötesbeloppet blir 1000 kr.

Ofta kan flera personer påverka volymen på musiken i en bil, vilket innebär att flera kan komma att bötfällas.

I vissa delar av landet är störande musik den enskilt största anledningen till att människor kontaktar polisen. Många människor upplever musiken som extremt störande och under långa perioder får de inte sova om nätterna. Att utfärda ordningsbot för hög och störande musik handlar INTE om att försöka hindra människor från att utöva sitt bil- och musikintresse. Det handlar om att få ner volymen på musiken till en nivå som är acceptabel för de människor och verksamheter som påverkas negativt av ljudet.

Text: Polisen Värmland på Facebook

Delad nyhet är dubbel glädje!