Volvo Cars första biltillverkaren att utforska fossilfritt stål med SSAB

Volvo Cars inleder samarbete med den svenska ståltillverkaren SSAB för att gemensamt utforska fossilfritt, högkvalitativt stål för användning i fordonsindustrin.

Samarbetet gör Volvo Cars till den första biltillverkaren att arbeta med SSAB och dess HYBRIT-initiativ, stålindustrin mest ambitiösa och avancerade inom fossilfri stålutveckling.

HYBRIT startades av SSAB, järnmalmsproducenten LKAB och energiföretaget Vattenfall. Projektet syftar till att ersätta kokskol, som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkning, med fossilfri el och vätgas. Resultatet förväntas bli världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, med ett i det närmaste obefintligt koldioxidavtryck.

Som en del av samarbetet kommer Volvo Cars att bli den första biltillverkaren som säkrar SSAB-stål tillverkat av vätgasreducerat järn från HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå. Detta stål kommer att användas för provningsyften och kan komma att användas i en konceptbil.

SSAB siktar på att kunna förse marknaden med fossilfritt stål i kommersiell skala 2026. Volvo Cars har som mål att bli den första biltillverkaren som använder fossilfritt stål för sina egna produktionsbilar.

– Eftersom vi kontinuerligt minskar vårt totala koldioxidavtryck, vet vi att stål är ett viktigt område för ytterligare utveckling, säger Håkan Samuelsson, VD på Volvo Cars. – Samarbetet med SSAB om utveckling av fossilfritt stål skulle kunna ge betydande utsläppsminskningar i vår leverantörskedja.

– Vi bygger en helt fossilfri värdekedja hela vägen till slutkunden, säger Martin Lindqvist, VD och Koncernchef SSAB. – Vår banbrytande teknik har praktiskt taget inget koldioxidavtryck och kommer att bidra till att stärka våra kunders konkurrenskraft. Tillsammans med Volvo Cars strävar vi efter att utveckla fossilfria stålprodukter för framtidens bilar.

Den globala stålindustrin står för cirka 7 procent av de direkta koldioxidutsläppen globalt då industrin i dagsläget domineras av en järnmalmsbaserad ståltillverkningsteknik, med hjälp av masugnar som eldas med kokskol.

För Volvo Cars uppgår koldioxidutsläppen relaterade till stål- och järnproduktion för företagets bilar till cirka 35 procent i en bil med traditionell drivlina och 20 procent i en helt eldriven bil från materialet och tillverkningen av bilens komponenter.

Samarbetet med SSAB är det senaste initiativet som stöder Volvo Cars övergripande klimathandlingsplan, som är en av de mest ambitiösa i bilindustrin. Kärnan i planen är Volvo Cars ambition att vara ett helt elektriskt bilmärke år 2030, med endast renodlade elbilar i modellprogrammet.

Planen sträcker sig dock bortom att ta itu med avgasutsläppen genom att elektrifiera hela modellprogrammet, och syftar även till att tackla koldioxidutsläppen i företagets övergripande verksamhet, i leveranskedjan och genom återvinning och återanvändning av material.

På kort sikt syftar dessa och andra åtgärder till att minska koldioxidavtrycket under varje bils livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025. Volvo Cars ambition är att vara ett klimatneutralt företag 2040.

Källa: Volvo Cars

Delad nyhet är dubbel glädje!