Volvo Cars kommer tillverka elmotorer i Skövde

Volvo Cars kommer att bygga elmotorer i sin motorfabrik i Skövde, och planerar att etablera en komplett egen elmotorproduktion vid mitten av 2020-talet. Företaget kommer att investera 700 miljoner SEK för ändamålet de kommande åren.

Volvo Car har åtagit sig att bli ett elbilsmärke i premiumsegmentet och har som ambition att 50 procent av den globala försäljningen 2025 ska bestå av elbilar, och resten av hybrider.
Tillverkningen i Skövde har varit en del av Volvo Cars historia ända sedan företaget grundades 1927. När Skövde börjar tillverka elmotorer blir den historiska anläggningen också en del av företagets framtid.
Volvo Cars meddelade tidigare i år att man gör betydande investeringar i egen design och utveckling av elmotorer för nästa generations Volvobilar. Med de planerade investeringarna i Skövde tar företaget nu de första stegen mot en egen montering och tillverkning av elmotorer.
I ett första skede kommer anläggningen att montera elmotorer. Vid ett senare skede avser Volvo Cars att en fullskalig tillverkningsprocess för elmotorer ska ske i Skövde.

”Den allra första Volvo från 1927 hade en motor byggd i Skövde”, säger Javier Varela, senior vice president Industrial Operations & Quality. ”Medarbetarna är kompententa och engagerade i att leverera högsta möjliga kvalitet. Därför är det naturligt att de blir en del av vår spännande framtid. ”
När elmotorerna i allt högre utsträckning tar över förbränningsmotorns roll blir de en fundamental byggsten i elbilar, tillsammans med batterier och kraftelektronik. Samspelet mellan de tre kompetenensområdena är avgörande för utvecklingen av elektrifierade premiumbilar.

Utvecklingen och produktionen av elmotorer i egen regi tillåter Volvo Cars ingenjörer att ytterligare optimera elmotorerna så väl som hela den elektriska drivlinan i nya Volvobilar. Det möjliggör för större landvinningar inom energieffektivitet och generell prestanda.
Design och utveckling av företagets elmotorer sker i Göteborg och Shanghai. Tidigare i år öppnade Volvo Cars ett nytt laboratorium för elmotorer i Shanghai, utöver den pågående utvecklingen i Göteborg och de toppmoderna batterilaboratorierna i Sverige och Kina.
Den återstående verksamheten vid motorfabriken i Skövde, med produktion av förbränningsmotorer, kommer att flyttas till ett separat dotterbolag inom Volvo Cars – Powertrain Engineering Sweden (PES). Som tidigare kommunicerats är avsikten att slå ihop PES med Geely’s produktion av förbränningsmotorer.

Källa: Volvo

Delad nyhet är dubbel glädje!