Bilsemester utomlands under Corona-pandemin

Tyskland och Danmark har öppnat upp för transitresor och många vågar sig ut i Europa med bil i sommar. Men om något händer kan man inte räkna med samma hjälp som innan pandemin bröt ut. “Risken finns att lokala leverantörer inte kan leverera de tjänster som försäkringstagaren behöver och har rätt till”, säger Cecilia Billhammar, manager på team international på SOS International.

Många av de länder som har haft en tuff nedstängning kämpar fortfarande med att komma igång. Och det kan bli kännbart om man får problem med bilen och behöver hjälp under bilsemestern:

– Verksamheter som man som en bilresenär till stora delar är beroende av – hotell, hyrbil, verkstäder – är några av de branscher som kämpar extra hårt. För en resenär som får driftstopp kan det innebära att det inte finns boende att boka och det kan bli besvärligt att få tag i en hemresa via flyg. Att hyra en bil för att köra enkel resa hem kommer bli svårare än vanligt eftersom uthyrarna kommer att få svårt att hämta hem dem från Sverige, säger Cecilia Billhammar, manager på Team International på SOS International.

Lokala förutsättningar på destinationen

Avrådan och rekommendationer följs dessutom inte alltid och SOS International räknar med att kunder kommer att ringa in från områden som UD avrått från att resa till:

– SOS Internationals nätverk fungerar i dagsläget i samtliga Gröna kortet-länder och vi kan erbjuda hjälp enligt kundens försäkringsvillkor, dock är vi i år väldigt utlämnade till de lokala förutsättningarna på destinationen. Risken finns att lokala leverantörer inte kan leverera de tjänster som försäkringstagaren behöver och har rätt till. Reparationer och transporter kan dra ut på tid, säger Cecilia Billhammar.

Trots rådande förutsättningar finns det på SOS International beredskap att hjälpa de kunder som får problem längs vägen:

– Vi arbetar tätt tillsammans med försäkringsbolagens handläggare för att försöka lösa alla tänkbara situationer som kan uppstå. SOS International har alltid stått i frontlinjen när något händer och denna sommar är inget undantag, avslutar Cecilia Billhammar.

Källa: SOS international

Delad nyhet är dubbel glädje!