Nu går det inte att köra fortare än 180 km/h i en ny Volvo

Alla nya Volvobilar av modellår -21 levereras nu med en toppfart som är begränsad till 180 km/h. Volvo Cars infriar sitt löfte om att införa en sådan begränsning och går ett steg längre än vad bestämmelser och lagstiftning kräver för att hjälpa till att reducera den återstående klyftan till noll allvarliga personskador och dödsolyckor i trafiken.

Förutom fartbegränsningen kommer alla Volvobilar nu även att levereras med en Care Key som gör det möjligt för Volvoförare att ställa in ytterligare begränsningar för bilens toppfart, till exempel innan bilen lånas ut till andra familjemedlemmar eller till yngre och oerfarna förare.

Tillsammans skickar toppfartsbegränsningen på 180 km/h och Care Key en stark signal om farorna med fortkörning, vilket understryker Volvo Cars position som världsledande inom säkerhet. Båda funktionerna illustrerar hur biltillverkare aktivt kan ta ansvar för att försöka nå noll omkomna i trafiken genom att stödja ett bättre förarbeteende.

– Vi anser att biltillverkare har ett ansvar att hjälpa till att öka trafiksäkerheten, säger Malin Ekholm, chef för Volvo Cars Safety Centre.

– Vår hastighetsbegränsande teknik, och dialogen som den har initierat, passar in i det sättet att tänka. Toppfartsbegränsningen och Care Key hjälper människor att reflektera över och förstå att fortkörning är farligt, samtidigt som det ger en extra trygghet och stödjer bättre förarbeteende.

Toppfartsbegränsningen har visat sig vara kontroversiell sedan den tillkännagavs, där vissa observatörer ifrågasätter biltillverkarnas rätt att införa sådana begränsningar genom tillgänglig teknik. Volvo Cars anser sig ändå ha en skyldighet att fortsätta sin tradition av att vara en pionjär i diskussionen kring biltillverkarnas rättigheter och skyldigheter att vidta åtgärder som i slutändan kan rädda liv. Även om det skulle innebära en risk för att förlora potentiella kunder.

Problemet med fortkörning är att bilens inbyggda säkerhetsteknik och smart utformade infrastruktur vid körning över vissa hastigheter inte längre är tillräckligt för att undvika allvarliga skador och dödsfall om olyckan skulle vara framme. De flesta länder i Västvärlden har hastighetsbegränsningar, men fortkörning är ändå vanligt förekommande och en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i trafiken. Miljontals människor får fortfarande fortkörningsböter varje år.

Forskning visar att människor över lag har dålig förståelse för farorna med fortkörning. Följaktligen kör många för fort och anpassar inte farten tillräckligt mycket till trafiksituationen.

Förutom fortkörning är berusning och distraktion två andra primära områden av intresse för trafiksäkerheten och som utgör den återstående klyftan mellan Volvo Cars vision om en framtid med noll förolyckade och allvarligt skadade i trafiken. Volvo Cars vidtar åtgärder för att ta itu med alla tre delarna av mänskligt beteende i sitt säkerhetsarbete, och där fler funktioner kommer att införas i bilarna framöver.

Källa: Volvo

Delad nyhet är dubbel glädje!