På måndag börjar Porsche bygga bilar igen

Från och med måndag (4 maj) startar Porsche produktionen av bilar igen. Alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att garantera maximal säkerhet för anställda och så att produktionen kan ökas i steg upp till full kapacitet.

Eftersom produktionen ökar i huvudfabriken i Zuffenhausen och i Leipzig kommer alla anställda nu att återuppta sitt arbete steg för steg. De anpassade processerna inom produktion, logistik och upphandling har överenskommits med företagsrådet och avdelningen för hälsohantering. De respektive myndigheternas krav kommer också att följas.

”Omstarten är en viktig signal – både för våra anställda och för våra kunder. Vi har övervakat och analyserat situationen mycket noggrant redan från början och flexibelt anpassa processerna. Nu är rätt tid att se fram emot med optimism och att återuppta arbetet – med särskilda försiktighetsåtgärder, säger Albrecht Reimold, styrelseledamot för produktion och logistik på Porsche AG.

Ett omfattande åtgärdsprogram har beslutats för Porsche-fabrikerna i Zuffenhausen och Leipzig. Förutom att de är av största vikt för att säkerställa skydd för anställda är dessa åtgärder utformade för att möjliggöra återupptagande av ordnad och effektiv produktion så snabbt som möjligt. Till exempel måste produktionsanställda hålla ett avstånd på minst 1,5 meter, följa grundläggande uppföranderegler eller arbeta med en ansiktsmask i vissa områden.

Medicinska institutioner och medicinsk personal har absolut prioritet för Porsche när det gäller utrustning med skyddskläder. Företaget organiserar därför utrustning som en del av initiativet ”Porsche hjälper” och donerar även pengar till sjukhus och mat till livsmedelsbanker. Budgeten för donationer har ökats med fem miljoner euro.

”Det kommer att kräva stor ansträngning för att få det ekonomiska och sociala systemet att flyta igen. Alla måste bidra till detta, säger Oliver Blume, ordförande i styrelsen för Porsche AG. ”Det är viktigt att ha en positiv grundläggande attityd. Varje kris erbjuder också möjligheter. Och vi vill få ut det mesta av dem. ”
Företaget stoppade ursprungligen produktionen i sina två fabriker den 21 mars 2020 under en period av två veckor och meddelade att det kontinuerligt skulle ompröva situationen. På grund av flaskhalsar i globala leveranskedjor har fabrikerna varit stängda i totalt sex veckor eftersom ordentlig produktion inte var möjlig.

Förutom att avbryta produktionen beslutade Porsche också vid den tiden att genomföra ett antal andra strängare åtgärder. Dessa kommer att gälla tills vidare för att lindra infrastrukturen på platserna: det innebär att den kraftigt ökade nivån av “mobilt arbete” kommer att fortsätta i de indirekta områdena, och möten kommer att hållas som video- eller telefonkonferenser. Förbudet mot affärsresor fortsätter också att gälla.

Källa: Porsche

Delad nyhet är dubbel glädje!