Tänkt utanför boxen: 13-tumsfälgar på Hummer H2!

Inte helt självklart att få en uppsättning 13-tummare att kunna monteras på en bil avsedd för betydligt rejälare doningar… Hoppa till 05:40 för att se den köras!

Delad nyhet är dubbel glädje!