Corvette C8 i snövallen

Dubbdäck eller undanställning anbefalles! Bild från Detroit där första snön har fallit.

Delad nyhet är dubbel glädje!