Här är de bästa och sämsta städerna för bilförare

En ny undersökning kan nu visa vilka städer i världen som är bäst respektive sämst för bilister. Uppgifter om infrastruktur, säkerhet, kostnader och förarbeteende har analyserats för att ta fram världens mest bilvänliga städer.

Tre svenska städer finns med bland de 100 städerna i undersökningen. Högst på listan hamnar Göteborg, som världens sjunde mest bilvänliga stad, tack vare få trafikstockningar, hög kvalitet på vägnätet och överkomliga bensinkostnader i förhållande till inkomstnivå.
Calgary i Kanada är världens mest bilvänliga stad med få trafikstockningar, låg dödlighet i trafiken och överkomliga kostnader i förhållande till inkomstnivå, medan Bombay (Mumbai) i Indien hamnar sist, med låga poäng på alla dessa områden. Bland de svenska städerna i undersökningen har Göteborg minst trafikstockningar och Stockholm mest.
Oslo i Norge har den dyraste bensinen med ett pris motsvarande 18,18 svenska kronor per liter, medan Lagos i Nigeria, har den billigaste, 3, 85 svenska kronor per liter. I Sverige är genomsnittspriset för bensin 15,62 kronor per liter.

Hela undersökningen kan du se här!

Delad nyhet är dubbel glädje!