Koenigsegg och Nevs ska bygga bilar ihop

Minns du när Koenigsegg ville köpa Saab en gång i tiden? Det blev kinesiska Nevs som tog över Saabs teknik i syfte att bygga elbilar. Nu ska Nevs och Koenigsegg göra gemensam sak! Men vad händer med Koenigseggs varumärke när det ska tryckas ut tusentals bilar?

Till Affärsvärlden säger Nevs ägare Kai Johan Jiang att de ska bygga tusentals Koenigsegg-bilar om några år. Med samma kvalitet som nu – men billigare. Produktionen ska ske både i Ängelholm och i Trollhättan, där Nevs förfogar över faciliteter från Saab-tiden. Kai Johan Jiang och Xu Juajin träffade idag statsminister Stefan Löfven och infrastrukturministern Tomas Eneroth för att ge dem information om de stora investeringarna som gjorts.

Pressrelease från Nevs:

De svenska biltillverkarna NEVS AB och Koenigsegg bildar ett strategiskt partnerskap som både möjliggör utvecklingen av parallella fordonsmodeller i något större volymer, med fokus på elektrifiering såväl som stärker tillväxtmöjligheterna inom hyperbilssegmentet.

NEVS gör ett kapitaltillskott om 150 miljoner euro och tar därmed en minoritetsandel om 20 procent i Koenigseggs moderbolag.
Dessutom bildar parterna dessutom ett joint venture för att expandera inom nya marknadssegment, där NEVS AB bidrar med 150 miljoner dollar i startkapital för en majoritetsandel om 65 procent, och där Koenigsegg erhåller en 35 procentig andel genom att bidra primärt med immateriella rättigheter, tekniska licenser och produktdesign.

Partnerskapet fördjupar ett redan pågående samarbete mellan Koenigsegg och NEVS, vilket skapar synergier mellan bolagens geografiska avtryck, erfarenheter och kompetenser. Koenigsegg har redan en framstående och unik marknadsposition inom hyperbilar och genom detta ytterligare joint venture ska NEVS och Koenigsegg samarbeta för att utveckla en produkt för nya och outnyttjade segment genom att dra nytta av varandras styrkor.

Genom NEVS produktionsanläggningar i Trollhättan får Koenigsegg tillgång till ytterligare kapacitet och kan dessutom dra nytta av den omfattande kunskapen inom bilindustrin som finns i regionen, samtidigt som företaget behåller sitt kompetenscentrum i Ängelholm.

Vid sidan av produktionskapacitet i Trollhättan och i Kina, har NEVS genom bolagets majoritetsägare Evergrande, en bred distributionsplattform och kanaler genom ägande i Kinas största bilåterförsäljare.

“Koenigsegg är ett attraktivt företag som utvecklar avancerade bilar med unik teknologi och kundbas. Att kunna utveckla vår investering i den svenska bilindustrin genom ett företag vi känner och har etablerade relationer med är ett viktigt steg för oss. Vi har både kompetenser och faciliteter som kommer stötta Koenigsegg i deras resa framåt, något vi ser väldigt mycket fram emot,” säger Kai Johan Jiang, grundare och ordförande i NEVS AB.

“Koenigsegg bryter ny mark där vi kapitaliserar på vår unika teknologi, prestandameriter och marknadsposition för att utforska och utveckla nya produkter. Partnerskapet skapar de bästa förutsättningarna för Koenigsegg att accelerera tillväxten inom hyperbilsmarknaden och möjliggör för oss att utforska orealiserade marknadssegment tillsammans med NEVS. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med NEVS i utvecklingen av produkter som säkerställer en hållbar framtid”, säger Christian von Koenigsegg, grundare och VD för Koenigsegg.

Källa: Nevs

Film: Koenigsegg Regera RS i 458 km/h – världens snabbaste produktionsbil

Delad nyhet är dubbel glädje!