Geofencing i stadsmiljö utvärderas – elektronisk fartbegränsning i bilarna

En bil som inte kan köra fortare än 30 km/h i en viss zon? Det utvärderas just nu om geofencing i stadsmiljö kan vara nåt att applicera. Bättre framkomlighet, bättre luft, lägre ljudnivåer och säkrare städer är några av fördelarna.

Geofencing är virtuella staket som begränsar farten inom ett bestämt område som till exempel förbi förskolor och skolor. Det är ett av flera verktyg för att nå de transportpolitiska målen och skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem som ska bidra till säkerhet skriver Trafikverket i en pressrelease idag.

År 2017 startade regeringen ett projekt för att skapa säkrare och mer hållbara städer med hjälp av detta tekniska system. Projektet har resulterat i en gemensam geofencing-strategi och handlingsplan som Trafikverket, Stockholms stad, Göteborgs stad, Scania, Veoneer, Volvo Cars och Volvo Group tagit fram tillsammans.

Här kan du läsa mer om handlingsplanen!

Källa: Trafikverket

Delad nyhet är dubbel glädje!