Körskoleelev utan lärare kör på en ny Type-R

Det kan behövas några fler lektioner där. Med en handledare i sätet intill.

Delad nyhet är dubbel glädje!