733-hästars svenskägd Supra MKIV röker satan

Så mycket effekt har herrn på hjulen. Med smidda CP-kolvar, H-profilstakar, ACL racelager, Titan motorsportoljepump, Bullseye S366R Billet turbo och 75 mm PPF dumpventil!

 

Delad nyhet är dubbel glädje!