12-voltsbatteriet är den stora boven när förare till elbilar ringer efter assistans

Många tror att den vanligaste orsaken till att elbilar bärgas är att de körs slut på el, men SOS internationals statistik visar på helt andra siffor. När 12-voltsbatteriet är tomt kan du varken öppna dörren eller starta bilen, trots att det stora batteriet har fullt med ström.

Hittills i år har SOS International hjälpt cirka 15 000 kunder som fått problem med sina elbilar. Av det totala antalet skador ser SOS International en överrepresentation bland elbilar. Under 2023 har ebilarna stått för 7,5% av skadorna medan elbilsparken uppgår till 4% enligt Trafikanalys.

– Det är en klar överrepresentation. Vi har så mycket elektronik som 12-voltsbatteriet ska klara av att hantera, samtidigt som det ska kunna starta upp högvoltsbatteriet. I vårt nordiska klimat så blir det svårt, berättar Markku Reinikainen, nätverksansvarige på SOS International.

12-voltsbatteriet slits och tappar effekt i vårt nordiska klimat. Effekten blir sämre under vintern och påverkar även batteriet under sommarmånaderna. SOS International som även har verksamhet i Danmark, Norge och Finland ser samma trender i hela Norden.

– Precis som i en bil med förbränningsmotor så måste 12-voltsbatteriet ut och köra längre stäcker emellanåt. Kör du endast kortare intervaller så dräneras 12-voltsbatteriet snabbare, informerar Markku Reinikainen.

Men det finns ljuspunkter, av de som rapporterar att bilen är strömlös så får bärgaren igång bilen i 50% av fallen. Det går att använda en startbooster på en elbils 12-voltsbatteri.

Slut på ström i samband med långtidsparkering

Att elbilar får slut på ström i högvoltsbatteriet är ovanligt enligt SOS Internationals statistik. Precis som med en förbränningsmotor verkar förarna ha god koll på när det är dags att tanka. När högvoltsbatteriet får slut på ström är det nästan alltid i samband med långtidsparkering.  

– Det är försvinnande få fall där en förare kör helt slut på elen. Under vinterhalvåret är det lite vanligare för då drar högvoltsbatteriet mer ström, men under sommarhalvåret är det försvinnande få, säger Markku Reinikainen.

Tips:

  • Klimatet påverkar – batteriet tappar förmåga ju kallare det blir
  • Lär känna din bil, kontrollera om 12-voltsbatteriet laddas i samband med laddning annars behöver du ha ett extra öga på batteriet så det inte laddas ur om bilen är stående en längre period
  • Ska bilen stå parkerad, räkna med att batterikapaciteten minskar med ca 1% per dag – se till att ha en buffert
  • Ha en startbooster hemma för 12-voltsbatteriet.

Källa: SOS International

Delad nyhet är dubbel glädje!