Site icon www.sportbilen.se

Antalet efterlysta personbilar ökar

Mellan den 1 januari och 30 september har 4661 personbilar efterlysts. Det är fler bilar jämfört med samma period 2022, vilket innebär ett trendbrott då antalet efterlysningar tidigare har minskat med några procent för varje år. Av de efterlysta bilarna är 35 procent fortfarande borta. Det visar den senaste kvartalsstatistiken från Larmtjänst.

Förra året efterlystes totalt 6064 personbilar i Sverige. För 10 år sedan så låg antalet efterlysningar på strax över 10 000 och backar man ytterligare fem år så ligger siffran på 18 000. Anledningen till att antalet efterlysta bilar succesivt minskat beror på det elektroniska stöldskyddet som infördes i bilar i slutet av nittiotalet. Under 2023 har dock antalet efterlysningar ökat något. Under de tre första kvartalen har det efterlysts 4661 personbilar i Sverige en ökning jämfört med samma period 2022 då det efterlystes 4577 bilar.

–        En förklaring till det ökade antalet efterlysningar av bilar kan vara en ökad efterfråga ute i Europa men även i Ryssland som har restriktioner som innebär att man legalt inte kan importera den mängd bilar som efterfrågas. Även den våldsvåg som drabbat Sverige den senaste tiden har gjort att fordonsbrott fått lägre prioritet av Polismyndigheten. Det är tyvärr ganska riskfritt att stjäla en bil idag i Sverige och sådant sprider sig, säger utredare Niclas Antonsson på Larmtjänst.  

Av de 4661 efterlysta bilarna är 1638 bilar, 35 procent, fortfarande borta. Av dessa 1638 bilarna är 785 bilar av årsmodell 2015 eller nyare, till ett uppskattat värde av cirka 314 miljoner kronor. Pengar som går till kriminella nätverk.

De fabrikat som har flest antal efterlysningar under perioden är Volvo, Volkswagen, BMW, Audi och Toyota. Under året har även ovanligt många bilar av märket Lexus (84 st) stulits.

Tabellen visar de 10 mest efterlysta fabrikaten under perioden 1 jan- 30 sep 2023.

Flest antal efterlysningar kommer från polisregion Stockholm, därefter Syd.

PolisregionAntal
Bergslagen349
Mitt402
Nord327
Stockholm1357
Syd998
Väst794
Öst387


Tabellen visar vilken polisregion som bilarna blivit efterlysta i. Bilar som saknar information om efterlysande region eller som blivit efterlysta utomlands finns inte med i tabellen.

Tips på hur du minskar risken för bilstöld:

Källa: Larmtjänst

Exit mobile version