Site icon www.sportbilen.se

Folk har nästan slutat importera bilar till Sverige

Usel kronkurs och lågkonjunktur tros vara orsaken till att allt färre köper bil utomlands. Jämfört med förra året är det 25 % färre första halvåret. Transportstyrelsen är på hugget vid ursprungskontrollen som krävs vid import, fem misstänkta försök att ta in stulna fordon avslöjades och 111 andra ärenden avslogs efter importören inte haft tillräckliga handlingar att visa upp.

Pressmeddelande från Transportstyrelsen

Alla begagnade fordon som importeras till Sverige för registrering och användning här ska genomgå en ursprungskontroll innan de får registreras. Detsamma gäller också nya bilar som privatimporteras till landet. Vid ursprungskontrollen kontrollerar Transportstyrelsen fordonets ursprung för att säkerställa att det inte är stulet, efterlyst, svårt krockskadat eller skrotat. Kontrollerna görs mot Europeiska registreringsmyndigheters register samt ett antal internationella efterlysningsregister (bland annat Interpol). Det sker också en noggrann äkthetsgranskning av de utländska registreringshandlingar som ska skickas in i samband med ansökan.
Kontrollerna sker för att motverka den illegala fordonshandeln som omsätter mångmiljardbelopp årligen och för att förhindra att trafikfarliga fordon tas in i landet. Regelbundet upptäcks försök att föra in fordon som är efterlysta i andra länder. Under första halvåret 2023 har fem misstänkta försök att importera stulna fordon avslöjats. Dessutom avslogs ytterligare 111 ärenden där den vanligaste orsaken var att importören inte kunnat uppvisa nödvändiga handlingar för att fordonet ska kunna godkännas. 
– För att vi ska godkänna en ansökan om ursprungskontroll behöver importören kunna uppvisa handlingar som köpeavtal och fordonets utländska registreringsbevis i original. Varför en importör inte kan göra det kan man naturligtvis spekulera i orsaken till. Men det faktum att vi regelbundet avslöjar försök till ursprungskontroll av stulna fordon visar att kontrollerna fungerar och behövs, säger Ulrika Rolfsdotter, sektionschef på Transportstyrelsen.

Konjunkturen påverkar

Bilimporten till Sverige påverkas av sådana saker som det allmänna konjunkturläget och den svenska kronans värde i förhållande till andra valutor. Köpesummorna påverkas av den låga kronkursen och det har helt enkelt blivit dyrare att köpa bilar i utlandet. Ytterligare en omständighet som kan ha påverkat inflödet av fordon till Sverige är den  containerkris som orsakades av pandemin med kraftigt höjda priser för transporter som följd. 
– Vi ser en viss koppling mellan hur många ärenden vi har och det allmänna ekonomiska läget. Ökningen 2021 tror vi kan relateras till pandemin med restriktioner i resandet och att man därför valde att lägga pengarna på bilimport. Även komponentbrist för nybiltillverkningen kan ha påverkat. Och nedgången nu i år i sin tur kan bero på ett sämre konjunkturläge och den svenska kronans låga värde, säger Ulrika Rolfsdotter.

Fakta: Antal ursprungskontroller första halvåret 2019-2023

I siffrorna ingår kontroller av begagnade importerade fordon, privatimporterade nya fordon, historiska återuppväckta fordon, tidigare militärregistrerade fordon och egentillverkade släpvagnar.

Källa: Transportstyrelsen

Exit mobile version