Site icon www.sportbilen.se

Fler blev av med sitt körkort under första halvåret

Under första halvåret 2023 återkallade Transportstyrelsen 19 080 körkort. Det är en ökning med 6,1 procent jämfört med motsvarande period förra året

Den vanligaste orsaken till återkallelse är en ”väsentlig överträdelse”. Vanligtvis innebär det fortkörning, rödljuskörning eller exempelvis att man kört med för kort avstånd till framförvarande fordon. 9 872 körkort har återkallats av sådana orsaker hittills i år.

– I de flesta fall beror ett återkallat körkort på någon typ av trafikbrott. Att bryta mot de regler som finns kopplade till trafiken innebär att man utsätter både sig själv och andra för risker. Att körkortet återkallas är i grund och botten en trafiksäkerhetsåtgärd, säger Mikael Andersson, presschef på Transortstyrelsen.  

Återkallade körkort i riket första halvåret 2019-2023

Återkallade körkort
per återkallelse-punkt
20192020202120222023Punkten betyder i huvudsak
Återkallelse-punkt 133583505311432003542Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelse-punkt 263749456106Smitning
Återkallelse-punkt 3256367678856953Flera mindre överträdelser
Återkallelse-punkt 49840116081344899029872En väsentlig överträdelse,
vanligen fortkörning
Återkallelse-punkt 5680675602521508Opålitlighet i nykerhets-hänseende
Återkallelse-punkt 674 786967119Allmän brottslighet
Återkallelse-punkt 726932606291528553052Medicinska skäl
Återkallelse-punkt 822142302249716772039Ej lämnat läkarintyg eller bevis
om godkänt förarprov
Återkallelse-punkt 9117146115Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga*1835220303224761798819080

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

Män kraftigt överrepresenterade i statistiken

I Sverige finns cirka 6,9 miljoner körkortsinnehavare. 52 procent är män och 48 procent är kvinnor. Av de 19 080 återkallelsebeslut som Transportstyrelsen fattat under första halvan av 2023 avsåg 15 493 män, vilket motsvarar 81 procent av totalen. Den tydliga snedfördelningen syns genomgående oavsett återkallelsepunkt.

Till en viss del kan skillnaderna förklaras av det faktum att män utför ett större trafikarbete, det vill säga kör mer på vägarna än vad kvinnor gör. Enligt myndigheten Trafikanalys står män för två tredjedelar av antalet körda kilometer och kvinnor för den resterade tredjedelen. Men eftersom snedfördelningen är större än så finns det rimligtvis andra faktorer som spelar in.

– Man kan inte säga att kvinnor kör bättre än män, men siffrorna talar för att kvinnor kör säkrare än män. En tolkning är att kvinnor inte är benägna att utsätta sig för risker på samma sätt som män gör och det återspelas i statistiken, säger Mikael Andersson.

Statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada bekräftar bilden. Under åren 2018 – 2022 har 147 förare omkommit i singelolyckor med personbilar. Av dessa är 130 män vilket motsvarar 88 procent av det totala antalet omkomna.

Återkallade körkort första halvåret 2023 fördelning män och kvinnor

Återkallade körkort
per återkallelsepunkt
TotaltVarav mänVarav kvinnorPunkten betyder i huvudsak
Återkallelsepunkt 135422977565Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsepunkt 21067531Smitning
Återkallelsepunkt 395386192Flera mindre överträdelser
Återkallelsepunkt 4987282191653En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsepunkt 5508381127Opålitlighet i nyheterhetshänseende
Återkallelsepunkt 61191145Allmän brottslighet
Återkallelsepunkt 730522316736Medicinska skäl
Återkallelsepunkt 820391503536Ej lämnat länkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsepunkt 9541Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga*19080154933587

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

Källa: Transportstyrelsen

Exit mobile version