Site icon www.sportbilen.se

Högre priser på begagnade bilar under andra kvartalet

Under årets andra kvartal fortsatte priserna på begagnade bilar att stiga. Samtidigt rör sig allt fler mot andrahandsmarknaden – antalet försäljningar ökade under april, maj och juni. Det visar en ny rapport från bilförmedlaren Kvdbil.

Det senaste året har präglats av höga räntor och en stigande inflation. Samtidigt har priserna på begagnade bilar ökat med över 10 procent sedan årsskiftet. Enligt Bilpris-index, som baseras på ungefär 20 000 auktionsförsäljningar på Kvdbil årligen, noterades en prisökning på 3,9 procent under det andra kvartalet. Mest ökade bensinbilar i pris (+12%) medan priset för elbilar (-10,7%) och laddhybrider (-3,6%) minskade något.

– Priserna på begagnade bilar fortsätter att stiga, drivet av en stark efterfrågan. Allt fler inser fördelarna med att äga en begagnad bil när nybilspriserna skjutit i höjden på grund av inflation och en svagare valuta, och när stigande räntor gjort privatleasing mindre attraktivt. Mycket tyder på att prisnivån på begagnatmarknaden kommer att vara fortsatt hög under de kommande månaderna. Speciellt förväntar vi oss att modeller i det lägre prissegmentet kommer att vara efterfrågade, med tanke på det utmanande ekonomiska läget för många hushåll, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

Ökad försäljning av begagnande bilar under Q2
Trots rekordlåga försäljningssiffror i början av året har försäljningen av begagnade bilar ökat under årets andra kvartal. Under perioden april till juni såldes totalt 316 317 begagnade bilar, vilket är en ökning med 2 054 bilar jämfört med samma kvartal föregående år (+0,7%).

Trots att alla exportägarbyten ännu inte har blivit registrerade, har exporten av begagnade bilar ökat med 1,7 procent under det andra kvartalet jämfört med samma period 2022. Hittills i år har 60 779 bilar exporterats, vilket motsvarar en ökning med 20,1 procent jämfört med de första sex månaderna förra året.

– Bristen på nya bilar under och efter pandemin bidrog till ett minskat utbud på begagnatmarknaden. I början av året såg vi fortfarande effekten av detta men under årets andra kvartal har läget stabiliserats. Intressant att notera är att exporten av bilar fortsätter öka som en följd av en svagare krona, fortsätter Daniel Odsberg.

Den största försäljningsökningen stod elbilar för (+75,9%) följt av laddhybrider (+50,4%) och elhybrider (+44,4%). Bensinbilar (-5,4%), dieselbilar (-1,0%) och etanolbilar (-0,8%) minskade i försäljning under det andra kvartalet.

Försäljningen av begagnade bilar ökade i knappt hälften av Sveriges län. Störst var ökningen i Stockholms län (+6,2), följt av Jönköpings län (+4,6%), Hallands län (+3,6%) och Örebro län (+2,1%).

Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden, Q2 2023

LänQ2 2023Q2 2022Förändring (%)
Stockholm län61 34757 7536,2%
Uppsala län10 59710 622-0,2%
Södermanland län10 25510 451-1,9%
Östergötland län14 17914 0121,2%
Jönköping län12 32211 7834,6%
Kronoberg län68557005-2,1%
Kalmar län81298226-1,2%
Gotland län18851983-4,9%
Blekinge län50845207-2,4%
Skåne län43 36644 785-3,2%
Halland län10 80210 4303,6%
Västra Götaland län50 16549 3871,6%
Värmland län10 45810 3850,7%
Örebro län11 49811 2662,1%
Västmanland län93899909-5,2%
Dalarna län10 33410 1312,0%
Gävleborg län94979947-4,5%
Västernorrland län84998682-2,1%
Jämtland län45304747-4,6%
Västerbotten län847884320,5%
Norrbotten län85729051-5,3%
Totalt316 241314 1940,7%
DrivmedelQ2 2023Q2 2022
AntalAntal+/- Antal+/- %
BENSIN166 884176 363-9479-5,4%
DIESEL100 345101 371-1026-1,0%
ETANOL10 15710 236-79-0,8%
LADDHYBRID12 6148735387944,4%
ELHYBRID13 8629220464250,3%
GAS190917371729,9%
EL93905339405175,9%
ÖVRIGT11561262-106-8,4%

Om sammanställningen
Kvdbils statistik över begagnade bilköp i Sverige hämtas från Bilregistret via statistikföretaget Vroom. Statistiken är preliminär då samtliga ägarbyten ännu inte har registrerats. Prisutvecklingen baseras på försäljningar hos Kvdbil (cirka 20 000 per år) och mäts genom BPI (Bilpriserindex) av systerföretaget Bilpriser.se.

Källa: Kvdbil

Exit mobile version