Site icon www.sportbilen.se

Leasingbolag struntar i branschens goda seder

Privatleasing har blivit mycket vanligt de senaste åren. Leasing anses av många konsumenter vara bekvämt och förknippat med stora fördelar, men problemen med privatleasing kan både bli krångliga och dyra. M Sverige kan nu visa* att finansbolagen höjer avgifterna utan förvarning, vilket strider mot branschens goda sed.

– Den senaste tiden har intresset för leasing störtdykt efter att räntorna ökat på avgifterna. Tyvärr har flera leasingbolag struntat i att följa sina egna riktlinjer, vilket drabbar konsumenter i form av oförutsedda kostnadsökningar, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.

Konsumentverket, som har tillsynsansvar, fann 2018 ett antal brister vid översyn av leasingmarknaden och meddelade att man skulle bedriva fortsatt tillsyn gentemot ett antal finansbolag. För att undvika detta valde Finansbolagens Förening att tydliggöra vad villkoren faktiskt betydde genom att uppdatera dokumentet God sed i finansbolag.

Att tydliggöra vad god sed innebär anses fördelaktigt för konsumenterna då det blir ett slags branschpraxis och något som alla aktörer i branschen behöver rätta sig efter.

I takt med att räntorna höjt avgifterna har M Sverige identifierat brister avseende efterlevnaden av denna branschpraxis. Det har visat sig att leasingbolag helt enkelt struntar i delar av branschens överenskommelse gällande god sed vid privatleasing.

Enligt god sed ska den som leasar en bil bland annat underrättas om avgiftshöjningar innan de träder i kraft. M Sverige har uppfattat att så inte sker i ett stort antal fall. En oannonserad höjning av leasingavgiften kan skapa en betydande olägenhet hos leasingtagaren.

– Konsumentverket måste ryta ifrån, så här får det inte gå till. Konsumenter som drabbats måste få ersättning för de utgifter man haft men som leasingbolagen fakturerat på grunder som strider mot den branschpraxis som Finansbolagens Förening beskrivit som god sed, säger Carl-Erik Stjernvall.

M Sverige kräver att Konsumentverket tar förnyad kontakt med branschorganisationen för att säkerställa att leasingbolagens verksamhet följer allmänna konsumenträttsliga skyddsprinciper.

Brister inom privatleasing

* Se exempel på: M Sverige: Privatleasingbolag struntar i finansbranschens goda seder – Riksförbundet M Sverige

Källa: M Sverige

Exit mobile version