Översvämning tar med sig Challengers i djupet

Enorma vattenmassor tog med sig nya bilar från en handlare i Little Falls, New Jersey – bland annat två Dodge Challenger vars öde fångats på film här.

Watch the purple carRt 46 East Little Falls, NJ 8/11/18Video by Brock

Slået op af Tracy Zadra Caiafa i Lørdag den 11. august 2018