Kass attityd på strippen – Dodge Demon brinner

Under en burnout på strippen tog denna Dodge Challenger Demon eld, men ägaren kan inte stänga av bilen trots att han försöker. Det får räddningsmanskapet att ta sina eldsläckare och promenera därifrån, medan bilen brinner med öppna lågor. Det hjälps inte att bilägaren tar det kolugnt. Vem skulle inte få panik och rusa runt efter hjälp i det här läget? Den här killen tydligen.

Översvämning tar med sig Challengers i djupet

Enorma vattenmassor tog med sig nya bilar från en handlare i Little Falls, New Jersey – bland annat två Dodge Challenger vars öde fångats på film här.

Watch the purple carRt 46 East Little Falls, NJ 8/11/18Video by Brock

Slået op af Tracy Zadra Caiafa i Lørdag den 11. august 2018