Låg framtidstro på dieseldrivna fordon – näst intill utdöda år 2050

Drygt åtta av tio svenskar tror på en fossilfri fordonsflotta innan år 2050. Endast två procent tror att våra transportmedel kommer att drivas av diesel i framtiden. Samtidigt tror drygt hälften av svenska folket att bilismen kommer att minska och att kollektivtrafiken kommer att vara det vanligaste transportmedlet. Det visar Projektengagemangs senaste undersökning Samhällsbarometern. Fortsätt läsa ”Låg framtidstro på dieseldrivna fordon – näst intill utdöda år 2050”

Hur börjar man med drifting?

Drifting blir allt mer populärt, den fartfyllda sporten lockar till sig både unga och gamla – antingen som åskådare eller som förare. Från början kommer drifting från Japan och sporten började som ett rent nöje. Förare driftade nerför branta bergsvägar som underhållning och så småningom fick andra nys om vad som pågick på vägarna under kvällarna. Informationen kom även fram till polisen som satte stopp för tävlingarna och många gånger var det omöjligt att ordna ett driftingevent om det inte skedde i största hemlighet. Men intresset svalnade inte trots förbudet, och det var en av orsakerna till att man började arrangera drifting under mer ordnade förhållanden – på racerbanor. Fortsätt läsa ”Hur börjar man med drifting?”