9 av 10 som byter däck är män

Det är ett känt faktum att männen oftast tar på sig däckbytet. Trots att kvinnor kan göra exakt lika bra jobb så väljer majoriteten att överlämna ansvaret till mannen i hushållet.

ABS Wheels senaste undersökning visar att 9 av 10 som byter däcken hemma är män. Däckpanelen har gjorts under perioden 20 augusti – 10 september 2020. I enkäten svarade mer än 20,000 svenska bilister.

Syftet var att se till genusfrågan i branschen.

Av de hushåll som väljer att lämna över däckbytet till lokala däckverkstan så svarar majoriteten att det oftast görs av män på plats, i disken kan det dock ibland stå en tjej eller två men väl på plats i verkstaden uppger majoriteten att det är män som utför jobbet.

– Det är 2020 och däckbranschen verkar inte förändras så mycket vad gäller jämställdheten, Michelin gjorde en stor undersökning 2014 som visade redan då att majoriteten som skötte däckbytet var män. Sex år senare är det nästan samma siffror i alla fall om man lyssnar på de kunder och återförsäljare som svarat på enkäten säger Andie Lahdo, ABS Wheels VD

ABS Wheels valde även att ställa frågan till några av landets ledande däcktillverkare och experter för att se vad dom tycker kring frågan.

Varför är det så att män oftast står för däckbytar-rollen?

– Jag tror det beror på ett föråldrat sätt att se på våra olika roller i samhället och hemmet, kvinnan ska sköta hemmet, och mannen sköter bilen och ska dra in pengarna med mera Inget jag själv står bakom, men det är nog så det funkar svarar Michael Bergvall, försäljning & marknadschef på Sveriges fordonsverkstäders förening.

– Som mycket annat tror jag man som vuxen överför mycket av beteenden på sitt barn. Kan vara allt ifrån fördomar till just en sådan sak att ”pappa går ut och fixar med bilen”. Män har traditionellt utfört fysiskt tunga arbeten och att byta hjul kan vara tungt utan rätt hjälpmedel. Att en kvinna kan var långt starkare än en man är idag inget konstigt. Men att bryta normer och fördomar tar tid helt enkelt. Dock tror jag att vi kommer skifta långt färre hjul hemma av flera skäl. Ett är just att hjulen blir större och därmed med tyngre, ett annat är att det svårt att lyfta en modern bil på säkert sätt utan rätt utrustning. Jag ser fram emot att fler kvinnor söker sig till vår bransch i största allmänhet, även som däcktekniker svarar Lars Bergmark, Managing Director Pirelli Tyre Nordic

– Eftersom deras far förmodligen gjorde det och deras far före dem. Säkert en form av traditionellt beteende svarar Torbjörn Karlsson, Country Manager Sweden på Falken Tyre Europe GmbH.

ABS Wheels valde även att kontakta forskaren & genusvetaren Emmie Särnstedt.

– Jag tror att åtminstone två olika genusnormsystem spelar in. Dels handlar det om den starka kopplingen mellan maskulinitet och motorfordon. Män har genom historien ägt och framfört motorfordon, till exempel personbilar, i betydligt större utsträckning än kvinnor. Dessutom har män länge uppfattats som familjens ansikte utåt, vilket medfört att sysslor som utförs utomhus i det offentliga – såsom att grilla, måla om huset eller byta däck på bilen – kodats som manliga svarar experten Emmie Särnstedt, Genusvetare.

Källa: ABS Wheels

Delad nyhet är dubbel glädje!